Missie

Stichting Lale is een Centrum voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC Centrum) dat zich richt op kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 16 jaar die Nederlands spreken en de taal vast willen houden met het idee in te stromen in het Nederlands onderwijs (R1 en R2) dan wel de taal als tweede taal bij willen houden (R3).

·      Lale heeft als taak de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind;

·      Leerstof en vaardigheden die bij het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur overgedragen worden, staan ten dienste van de totale persoonlijkheidsvorming;

·      Ons NTC centrum stelt zich als doel om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs te verwezenlijken. Wij werken daarbij met drie verschillende NTC richtingen, die elk hun eigen doelen hebben ten aanzien van het niveau van de leerlingen;

·      Om het NTC onderwijs succesvol te kunnen laten verlopen, hebben wij als richtlijn een minimum aantal gewenste onderwijsuren van 120 uren per jaar, c.q. drie uur per week;

·      De leerlingen van ons centrum bezoeken over het algemeen scholen met een Turks leerplan. In dat leerplan is er nog weinig aandacht voor andere culturen, gewoontes, opvattingen en internationale geschiedenis. Om ons te profileren maken wereldoriëntatie en Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod;

·      Onze NTC Centrum streeft naar een goede opvang en overdracht van leerlingen bij de overgang van of naar een andere NTC locatie of school in Nederland;

·      Wij werken als NTC Centrum doelbewust met interactief taalonderwijs omdat we er van overtuigd zijn dat onze leerlingen zo het beste kunnen leren. Het plezier beleven aan het spreken en leren van het Nederlands is een belangrijke voorwaarde;

·      Er is respect voor ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing.