Geschiedenis

Het idee voor een Centrum voor Nederlandse Taal en Cultuur in Antalya is ontstaan in het jaar 2000.

Uitgangspunt was, behalve het aanleren van de Nederlandse taal in woord en schrift, vooral ook het verbreden van de culturele blik op de wereld bij onze kinderen. Het onderwijs is als gevolg daarvan altijd georganiseerd geweest rondom thema’s en elk thema werd na 4 tot 6 weken afgesloten met een activiteit. Het initiatief kwam van Berry Vos, de grote motor in de voorbereiding, oprichting en  uitvoering.

Om de behoefte van ouders te peilen kwam ze bij ons op huisbezoek en maakte iedereen met haar enthousiasme warm voor het idee. Met een klein groepje ouders en kinderen zijn we dat jaar begonnen met buitenschoolse activiteiten en de viering van Pasen en Sinterklaas. Er werd een juf bereid gevonden les te geven. Marianne van Weezel kwam daarvoor elk weekend helemaal vanuit Patara naar Antalya en bleef dan bij Berry logeren.

In november vond onze eerste les plaats in de huiskamer bij een van onze ouders, de kleuters op de bank, de grotere kinderen aan de eettafel. We beschikten toen nog niet over veel materiaal; alles werd eigenhandig bij elkaar gesprokkeld.Korte tijd later vonden we een winkelruimte, die we met tweedehands meubels omtoverden tot ons eigen leslokaal. Boeken, speelgoed en lesmateriaal werd door ouders aangeleverd. We begonnen met 11 leerlingen. Om in aanmerking te komen voor subsidie van het NOB was 10 leerlingen het minimum aantal.

Eenmaal aangemeld bij de stichting NOB en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  kregen we een startkapitaal waarmee de eerste officiële methoden en lesmaterialen konden worden aangeschaft. Met een kerngroep, bestaande uit Berry, Karin, Didi, Jose, Inge en Atty, werd hard gewerkt aan de vormgeving van Lale, zowel bestuurlijk als inhoudelijk.

Er was een enorme inzet om het NTC centrum een succes te laten worden; iedereen droeg zijn steentje bij, want iedereen besefte wat een voorrecht het was dat onze kinderen in Turkije Nederlandse les konden krijgen en dat dat alleen zou werken bij een goede samenwerking.