Methodes

In ons NTC Centrum wordt gewerkt met de volgende methodes:

Kleuters - groep 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt gewerkt vanuit de methoden 'Puk&Ko', 'Ik&Ko' en 'De Leessleutel' voor kleuters. De leerkracht haalt ook veel bruikbaar materiaal van internet. Elke 3 tot 4 weken staat er een nieuw thema centraal.Groep 3
In groep 3 wordt gewerkt met de methode 'De Leessleutel'

 


Groep 4 t/m 8
In de groepen 4 tot en met 8 wordt gewerkt met een nieuwe methode voor taal en spelling 'Staal’. Voor het onderdeel begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode 'Nieuwsbegrip'. 


Voortgezet Onderwijs
In het VO wordt gewerkt met de methode 'Nieuw Nederlands'.