Ouders

Stichting Lale werkt nauw samen met de ouders, een samenwerking die het welzijn van het kind centraal stelt. Veel ouders zijn actief binnen de school onder andere als bestuur, organisatie van activiteiten, hulpouder bij activiteiten en bibliotheek-moeder.

Ouderbetrokkenheid is noodzakelijk bij NTC onderwijs. NTC onderwijs (3 uur per week) heeft alleen kans van slagen, als de ouders zich betrokken en geïnteresseerd tonen en er blijk van geven zich te realiseren dat de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie. We willen hier graag het belang benadrukken van een constante stimulering in het gebruik van het Nederlands voor alle leerlingen en in het bijzonder bij kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is.

Naast hulp bij het huiswerk, is het belangrijk om als ouder zo veel mogelijk te doen om de Nederlandse taal te stimuleren.  

  • thuis Nederlands spreken
  • voorlezen
  • samen lezen
  • spelletje spelen
  • Nederlandse televisie kijken