Toetsing & resultaten

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen, wordt gebruik gemaakt van toetsen. We gebruiken zowel de methodegebonden toetsen en dictees als methode onafhankelijke toetsen. Hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties in vergelijking met kinderen in Nederland. Tussentijds of aan het einde van een onderwijsperiode wordt gekeken of de leerdoelen bereikt zijn. Daarvoor worden genormeerde CITO- toetsen gebruikt. Deze toetsen hebben een signalerende functie. Sinds het jaar 2010-2011 hebben we het digitale leerlingvolgsysteem in ons bezit. Alle resultaten vanaf dat jaar staan in het systeem. Met dit volgsysteem kunnen we gedetailleerder per kind en per groep de voortgang aflezen. Ook is dit af te lezen in duidelijke grafieken en schema’s. Dit betekent dat de ouder een duidelijker beeld krijgt over de groei van de leerling.