Wie zijn wij

Stichting Lale is een Centrum voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC centrum). We zijn er op gericht om kinderen die de Nederlandse taal kunnen spreken, te onderwijzen in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC-onderwijs) naast het door de kinderen gevolgde reguliere onderwijs. 

De stichting is door ouders opgericht in 2000. Wij hebben kinderen van Nederlandse en Vlaamse komaf. Van baby (6 mnd +) tot tiener in het voortgezet onderwijs kan bij ons terecht. Momenteel zitten er 50 leerlingen in de leeftijd variërend van 1 tot 14 jaar op ons NTC centrum. Ongeveer 20% van de leerlingen behoort tot de Vlaamse gemeenschap. 

De leerlingen zijn allemaal erg enthousiast. Niet alleen vanwege de hele leuke juffen, maar ook omdat de lesmethodes veel interactiever en gevarieerder zijn dan op de meeste Turkse scholen. En de leerlingen vinden het fijn om met vriendjes en vriendinnetjes te zijn met eenzelfde achtergrond; twee talen – twee culturen.

In ons NTC centrum wordt les gegeven aan kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van het primair onderwijs en aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er taalklassen voor kinderen die de Nederlandse taal wel begrijpen maar het nog onvoldoende beheersen om de taallessen van het primair onderwijs te kunnen volgen. Zij krijgen les in Nederlands als tweede taal. In ons centrum gaan kinderen van drie jaar al naar groep 1. Dit om de achterstand met leeftijdgenootjes in België en Nederland zo klein mogelijk te houden. Groep 3 beslaat namelijk twee schooljaren. Om kinderen vertrouwd te maken met het Nederlands en ouders handvatten aan te reiken hoe ze hun kind van kleins af aan het Nederlands kunnen bijbrengen, hebben we speelgroep voor baby's tot 3 jarige kinderen. De ouders zijn bij deze lessen aanwezig en worden bij de activiteiten betrokken.

Na het primair onderwijs, kan de leerling doorstromen naar het voortgezet onderwijs bij Stichting Lale. Het niveau voor het VO wordt alleen bepaald aan de hand van het onderdeel taal, aangezien Lale alleen Nederlandse taal en cultuurlessen aanbiedt. De lessen worden gegeven in de avonduren of weekenden, omdat we om de lestijden van de dagscholen heen moeten plannen.