Speelgroep

In de speelgroep mini maken kinderen tot 3,5 jaar op een speelse manier kennis met de Nederlandse taal en de school, samen met hun ouders. Ouders zien in dat het Nederlandse taalaanbod erg belangrijk is om de taal goed te kunnen beheersen en kinderen raken al gewend aan de school. Hierdoor is de stap naar groep 1 minder groot. 

In de speelgroep wordt thematisch gewerkt, zonder een vaste methode. Wel wordt er gewerkt met routines. Eerst gaan de kinderen samen liedjes zingen. De kinderen hebben ook eigen inbreng, doordat ze met behulp van platen kunnen kiezen uit verschillende liedjes. Na het zingen wordt er gedanst. Na het dansen is er weer genoeg concentratie om boekjes te lezen of naar een praatplaat te kijken. Er wordt dan in verschillende niveaugroepjes gewerkt. Ouders nemen ook actief deel aan het voorlezen en vertellen. Dan is het tijd om samen wat te eten en drinken. De oudere kinderen gaan daarna iets creatiefs doen rondom het thema en de kleintjes krijgen de tijd om vrij te spelen.