Taalklassen

Op ons NTC centrum zijn de taalklassen bedoeld voor kinderen die een aantoonbare link hebben met de Nederlandse taal (onderwijs in Nederland gevolgd, Nederlandse ouder(s)), maar van wie het Nederlands niet voldoende is om de reguliere lessen te volgen. De leerlingen in deze klassen kunnen niet aansluiten bij het onderwijs dat hun leeftijdgenoten aangeboden krijgen. Zij hebben een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland. Met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland, leren zij het Nederlands als vreemde taal aan. Deze groepen zijn ingedeeld op leeftijd;   

  • Taalklas 1 - kinderen van 5-6 jaar
  • Taalklas 2 - kinderen van 7-8 jaar
  • Taalklas 3 - kinderen van 11 jaar en ouder.  


Taalklassen

Het hoofddoel voor deze groep is het vergroten van de woordenschat. Door stichting NOB is een NTC-module samengesteld voor het programma Mondeling Nederlands Nieuw, deze module is speciaal gericht op leerlingen van deze doelgroep. In het programma komen ongeveer tweeduizend woorden aan bod. Daarnaast maken we gebruik van de methode veilig leren lezen.

De belangrijkste lesdoelen voor deze groepen;  

  • het vergroten van de receptieve en productieve woordenschat; 
  • het verstaan en uitspreken van de Nederlandse klanken; 
  • het leren van de grammatica van het Nederlands: zinsbouw, vervoeging van (werk)woorden en woordverbuiging (zoals verkleinwoorden);
  • leren om een aantal basale taalfuncties te gebruiken, zoals begroeten, bedanken of hulp vragen.