Groepsindeling

We streven naar zo homogeen mogelijke groepen. Deze groepen bestaan uit verschillende nog kleinere niveaugroepjes. Na instructie moeten leerlingen zelfstandig werken en kan de leerkracht het ander groepje instrueren. We beginnen en eindigen onze lessen klassikaal en tijdens het thema (cultuur) gedeelte, aan het eind van de les zijn er andere mogelijkheden samen te werken.

Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met het niveau en de leeftijd van het kind.

Richting 1 en 2:

Speelgroep
  Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar
Groep    0-1-2  Peuter / Kleutergroep
Groep    3A           
Groep    3B           
Groep    4
Groep    5-6-7 
Groep    8-VO

Richting 3:

Taalklas 2
Taalklas 3