Voortgezet Onderwijs

In het VO wordt er gewerkt met de methode ‘Nieuw Nederlands’. Deze methode heeft een taalboek, activiteitenboek en Cd’s met luister- en kijkopdrachten. 


Deze methode is opgebouwd uit 6 hoofdstukken die elke keer bestaan uit acht verschillende cursussen. Deze cursussen zijn: 

-    Lezen 

-    Spreken/kijken/luisteren 

-    Schrijven

-    Studievaardigheden 

-    Taal en Woordenschat

-    Grammatica 

-    Spelling

-    Fictie


Van deze onderdelen komen vooral woordenschat, spelling, lezen en taalbeschouwing uitdrukkelijk aan de orde. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een hoofdstuktoets. Leerlingen die moeite hebben met één van de onderdelen kunnen verder oefenen in het activiteitenboek. Stichting NOB heeft een NTC-module voor de verschillende taalmethodes in het voortgezet onderwijs uitgebracht, waarvan we met enthousiasme gebruik maken, omdat we de stof die we moeten behandelen nu beter kunnen structureren. Leerlingen in het VO besteden nog meer tijd aan lezen. We werken met het bijhouden van een lees- en schrijfdossier. Hierin worden verslagen en verwerkingsopdrachten van gelezen boeken en schrijfopdrachten bewaard.  De resultaten van de VO leerlingen volgen we ook met methode onafhankelijke toetsen; de CİTO volg- en adviestoetsen. Ons NTC centrum biedt deze aan voor de eerste twee jaren van het VO. We streven met de leerlingen, die in het reguliere Nederlands onderwijs willen instromen naar een Staatsexamen NT2 op B1 of B2 niveau. En voor de leerlingen die in Turkije op school willen blijven is er een mogelijkheid om een Certificaat Nederlands voor anderstaligen op 15-16 jarige leeftijd te halen.