Bestuur

 

Het Centrum voor Nederlandse Taal en Cultuur is een stichting naar Nederlands recht met de naam ‘Stichting Lale’ en is in 2000 opgericht door ouders. Stichting Lale heeft een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en financiële zaken van de stichting. Alle bestuursleden zijn ouders van één of meerdere kinderen die Nederlandse lessen volgen.

Als stichting zijn we aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Stichting NOB ondersteunt en adviseert de Nederlandse scholen in het buitenland en is de organisatie die de aansluitingsvoorwaarden van het ministerie van Onderwijs bij de onderwijsinstellingen in het buitenland controleert. In die zin is het NOB dus een soort uitvoeringsorganisatie namens het ministerie van Onderwijs en de onderwijs inspectie. Zie voor meer info omtrent Stichting NOB de website: www.stichtingnob.nl

Om volgens het ministerie van Onderwijs een onderwijsinstelling te zijn, dienen we aan een behoorlijk aantal (kwaliteits)criteria te voldoen. Dit houdt bijvoorbeeld in; het aanbieden van 120 lesuren per lesjaar (= 40 lessen van 3 uur, zie jaarkalender), gekwalificeerde leerkrachten, het gebruiken van een leerlingvolgsysteem, aan de hand van bepaalde lesmethoden onderwijzen, bijscholing van leerkrachten, directeur en bestuur, het schrijven van een schoolgids, activiteitenverslag (uitgebreid jaarverslag), meerjarenplan en jaarplan, het houden van een kwaliteitsmonitor (o.a. ouderenquête, leerlingenenquête) en het op orde hebben van de financiën. Als je voldoet aan de criteria kun je een onderwijsinstelling zijn en kun je aangesloten zijn bij het NOB. Het NOB ondersteunt en adviseert ons om deze kwaliteit waar te maken en hoog te houden.